Adriana Bertini – International socially responsible designer

Adriana Bertini (Photo: Rodrigo Cibantos)
Adriana Bertini (Photo: Rodrigo Cibantos)

Adriana Bertini is an international (Brazilian-based) socially responsible designer. She was inspired by the HIV-positive children she got to know while volunteering for GAPA, an Aids prevention group who raises the awareness of Aids and helps sufferers, particularly HIV positive children.  Read more…

 

 

 

 

 

 

ADRIANA BERTINI is an International designer SOCIALLY RESPONSIBLE DESIGNER.

Adriana Bertini (Photo: Rodrigo Cibantos)
FULL CASE STUDY: (*AFRIKAANS VERSION AT BOTTOM OF PAGE)

ADRIANA BERTINI’s work promotes condom use, not as a commercial fashion but as a conceptual fashion, be it conscious or subconscious. The idea is to wear them at the right time, not just as a trend in fashion. The focus is more on introducing condoms into everybody’s lives, breaking taboos and getting the general public to really think about the issue of HIV/Aids than on wearing the gowns she designs. She believes that “condoms must be a basic everyday accessory like a pair of jeans”.

Her art is visible everywhere, reminding people of the necessity of HIV/Aids prevention.
These art projects financially assist people with HIV/Aids.

INFLUENCES:
She was inspired by the HIV-positive children she got to know while volunteering for GAPA, an Aids prevention group who raises the awareness of Aids and helps sufferers, particularly HIV positive children, (It inspired her 1997 ‘Dress Up Against Aids’ campaign, which uses alternative fashion as its marketing media).

She was also influenced by the massive quantity of defective unused condoms that take a long time to break down in the environment or that do not break down at all if they are under water. They contaminate the oceans and/or get eaten by animals that find them on rubbish dumps and mistake them for food. The incineration of condoms also results in an increase in problematic greenhouse gases which impact negatively on the climate and therefore the overall living conditions of humanity.

HER APPROACH TO DESIGN:
She creates beautiful dresses from quality; test-rejected or expired condoms instead of fabric.
She designs and makes fashion items, sculptures and other images, (figurines). The designer has made around 200 sculptures, 80 tapestries and 160 figurines from condoms.
She prefers working more with the figurines, because she noticed that they make people think about the meaning of ‘Wear against Aids’).
Her creations include ornate evening dresses, vivid bikinis, elegant shawls, flowery carnival costumes, and other plastic arts.
She uses expired or defective condoms as raw material to make her pieces of art. The most condoms she has ever used on a gown – around 80 000 – were on one wedding dress.

DISCUSSION OF ONE WORK WHICH SHOWS THE SOCIAL VALUE OF THE DESIGNS:
A red couture condom cocktail dress, fashioned after the Valentino signature red dresses of the 1960s.

The dress reflects Valentino’s signature of beauty, pure and simple.
It is made from 1 200 hand dyed red condoms.
All her material comes from condom manufacturers, and the proceeds from the sales of dresses – prices range from $700 to $5,000 – go directly to organisations involved in the fight against Aids.
Bertini and her HIV-positive apprentices do not make their living directly from their work, but instead rely on sponsors.
Her hope is that by using condoms to create something new, she can inspire reflection, foster discussion, and challenge taboos. Her work has already had a positive influence in that a lot of parents have wanted to thank Bertini because it was through her art that they’ve reached out to their children to talk about sexuality.
Her use of condoms also makes people aware that condoms fulfil other important social roles such as population control, as well as preventing the spread of other sexually transmitted diseases.

GEVALLESTUDIE

ADRIANA BERTINI is ‘n INTERNASIONALE SOSIAAL VERANTWOORDELIKE ONTWERPER

DOELWITTE:
Om die gebruik van kondome aan te moedig, nie as ʼn kommersiële mode nie, maar as ʼn konsepsuele mode, of dit nou bewustelik of onbewustelik is. Die idee is om hulle op die regte tyd te dra, nie net as ʼn tendens van mode nie.

Om meer daar op te fokus om kondome aan almal se alledaagse lewe voor te stel, en die taboes te breek. Ook om die algemene publiek te laat dink oor HIV/Vigs eerder as die rokke wat sy ontwerp.

Sy glo dat “kondome ʼn basiese alledaagse bykomstigheid moet wees soos ʼn paar denims en so nodig soos ʼn groot liefde is”.
Haar kuns is oral sigbaar te maak en mense herinner aan die belangrikheid daarvan om HIV/Vigs te voorkom.
Hierdie kunsprojekte help om mense met HIV/Vigs finansieel te ondersteun.

OORSPRONG EN INVLOEDE:
Sy was geïnspireer deur HIV-positiewe kinders wat sy leer ken het terwyl sy vir GAPA vrywilliger werk gedoen het. GAPA is ʼn vigsvoorkomingsgroep wat bewustheid van Vigs wek en die wat daaraan ly, veral HIV positiewe kinders, help. (Dit het haar 1997 “Dress Up Against Aids”-veldtog geïnspireer wat alternatiewe mode as bemarkingsmedia gebruik).

Sy was ook beïnvloed deur die massiewe hoeveelheid oneffektiewe ongebruikte kondome wat ʼn baie lang tyd vat om af te breek in die omgewing en wat nie in water afbreek nie. Dit besoedel die oseane en/of word geëet deur diere wat hulle op vullishope kry en vir kos aansien. Die verbranding van kondome het ook ʼn die toename van problematiese groenhuisgasse tot gevolg wat weer negatief of die klimaat inwerk en sodoende die algehele lewensomstandighede van die mensdom.

HAAR ALGEMENE SIENING VAN ONTWERP:
Sy ontwerp pragtige rokke van kwaliteit kondome wat nie kwaliteittoetse geslaag het of verby die vervaldatum is, in plaas van materiaal.
Sy ontwerp en maak mode items, standbeelde en ander beelde. Die ontwerper het ongeveer 200 beeldhouwerke, 80 tapisseries en 160 beeldjies van kondome gemaak.
Sy verkies om meer met beeldjies te werk, want sy het agtergekom dat dit mense laat nadink oor die betekenis van “Wear against Aids”).
Haar skeppings sluit onder andere versierde aandrokke, bikini’s, elegante tjalies, geblomde karnaval kostuums en ander plastiek kunste in.
Sy gebruik kondome wat verval het of defektief is as materiaal om haar kunswerke uit te maak. Die meeste kondome wat sy nog ooit op ʼn rok gebruik het was omtrent 80 000 op een trourok.

EEN WERK WAT DIE SOSIALE WAARDE VAN DIE ONTWERP ILLUSTREER:
ʼn Rooi couture-skemerkelkie rok van kondome, gemaak in die styl van die Valentino rooi-rokke van die 1960’s. Die rok reflekteer Valentino se kenmerk van skoonheid, rein en eenvoudig. Dit is gemaak van 1 200 handgekleurde rooi kondome.
Al haar materiaal kom van kondoomvervaardigers en die opbrengste van die verkope van die rokke – pryse van $700 tot $5000 – gaan direk aan organisasies wat betrokke is by die geveg teen Vigs.
Bertini en haar HIV-positiewe vakleerlinge maak nie hul lewe uit die verkope van die rokke nie, maar maak eerder staat op borge.
Haar hoop is deur kondome te gebruik om iets nuuts te maak kan sy oordenking inspireer, gesprekke hou en taboes uitdaag. Haar werk het al reeds ʼn positiewe invloed gehad deurdat baie ouers Bertini wou bedank, omdat dit deur haar kuns is wat hulle na hul kinders kon uitreik om oor seksualiteit te praat.
Haar gebruik van kondome maak ook mense bewus dat kondome ander belangrike sosiale rolle vul soos populasie beheer sowel as die voorkoming van ander seksueel oordraagbare siektes.

 

∴DSGN P1 GR12 MEMO NOV2013 / Eastern Cape /NOVEMBER 2013

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !! CONTACT US to request content. Membership required.